Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

Wszystko znaczy nic, jeśli nie mam Ciebie.
— James Bay
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

February 22 2017

4559 d3dd
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
M: Powiedzieć Ci coś miłego? Ja: Co takiego? M: Lubie spędzać z Tobą czas, ale najbardziej lubię noce. Za dnia jesteś dla koleżanek, rodziców, pracy a w nocy jesteś tylko moja
— love him
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr

February 18 2017

Opowiadam, jak mi minął dzień. Najlepszy dzień, jaki spędziłem samodzielnie w Chicago.
Dostałem awans.
Poszedłem na fajny, długi spacer.
Wydałem ciężko zarobione pieniądze na coś pięknego.
Zjadłem tę piękną rzecz, była smaczna.
Zaprzyjaźniłem się z kimś.
Dostałem prezent. 
Nauczyłem się czegoś.
To był naprawdę wspaniały dzień. 
Mówię Lilly, że ją kocham, że tęsknię za nią. Wydaję ostatniego dolara na żeton do domu. Jakaś cząstka mnie spodziewa się, że Lilly będzie na mnie czekać. Dałbym wszystko, żeby czekała. Lilly nie czeka.
Jestem sam. Kładę się, nie mogę zasnąć.
Wyczekuję ciemności. 
— James Frey - Mój przyjaciel Leonard
Reposted fromhydrosphere hydrosphere

February 17 2017

Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
Reposted fromMissMurder MissMurder

February 16 2017

Szukając szczęścia może się niechcący z nim rozstałeś.
— Huczuhucz
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSalute Salute

July 10 2015

8827 dcce
Reposted fromkarmacoma karmacoma
3557 15dc
Reposted fromtravelinmymind travelinmymind

July 09 2015

6822 5792
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
5740 c11c
769 dni, a ja kocham Cię z każdym dniem bardziej. Dziękuję.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
8757 47a7
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 08 2015

1917 12a3
hmwytmb
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

July 07 2015

9065 f3c7 500
asaprockywithchaneliman2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
9046 5aa6 500
asaprockywithchaneliman
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

July 06 2015

A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence
9794 ff36
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 05 2015

6437 fad6
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl