Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 15 2017

8628 173d 500

May 13 2017

5661 5de0
Reposted fromnyaako nyaako

May 12 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 08 2017

6852 48b4 500
Reposted bystoryofmylifeawkwardxdouxsouvenirssokofakingkrejzibesomebodypurplecornflowersirmelininsomniahumanstoryduzedzieckobluejanepompompomendcreditscomiendoliricajoannnaoutofloveRozanopalcaJutrzenkatantalumlittlewhitelieskaatheroine883u3az-jakiej-racjiSkydelanczarna-niewiadomaaiietakazikovasarenkabeznozekpierotpelnaradoscijnnacoolstorybro2312czerwcastoryofmylifestoryofmylifeawkwardx
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted byzamknioczyzamknioczywiecejniezobaczyszrealytruthsweetnothingglittlewhiteliesblanka

May 07 2017

6713 dccd 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

May 04 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 03 2017

1688 522d
Reposted fromsarazation sarazation viaalmostlover almostlover
nawet po zranieniu
stracie
bólu
zerwaniu
twoje ciało jest nadal
tym jedynym
pod którym chcę
być rozebrana
— Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted frompensieve pensieve
to nie ciebie całowałam –
nie miej złudzeń

myślałam o nim
twoje usta były po prostu pod ręką
— Rupi Kaur "Mleko i miód" ♥
Reposted frompensieve pensieve

May 02 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 01 2017

Jeszcze będą fajniejsi ode mnie...
— smutno trochę, że tak uważasz
Reposted fromwetryagain wetryagain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
5952 fa93 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl