Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

4841 3b91
Reposted bysadnessdovemoonlitskysokoFulfillyourdreamstellmetruthdontforgetmesokolaparisienne
Najważniejsze to mieć kogoś, kto nas kocha, i samemu kochać. Ludzie, którzy tego nie przeżyli, nie mogą w to uwierzyć, ale to prawda. Jest się wtedy bezpiecznym przed światem. 
— Winston Graham
Reposted byliliowaduszabezsennaTyMiJestesaanetaxxTyMiJestessokowercziostatniaineednowguguhysterie

June 04 2017

You will always be fond of me. I represent to you all the sins you never had the courage to commit.

— Oscar Wilde
Reposted fromumorusana umorusana

May 29 2017

Ty wiesz przecież najlepiej, że pokusa silniejsza jest od woli, od mądrości, od sumienia.
— Pałac, Wiesław Myśliwski
Reposted frombylejaka bylejaka
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako
Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tacy jak dawniej, ale nie zamierzam przestać próbować. Jesteś dla mnie jedyna(...) Jesteś jedyną osobą, o jaką kiedykolwiek chciałem walczyć.
— Kiera Cass – Rywalki. Książę i gwardzista
Reposted fromnyaako nyaako

May 23 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 22 2017

2819 a36a 500
Reposted fromevanescence evanescence
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve

May 21 2017

Byłeś wystarczająco silny, by trzymać mnie w ramionach, gdy walił się świat dokoła.
Byłeś wystarczająco delikatny, by pocałunkiem witać mnie w każdy nowy dzień.
Byłeś wystarczająco heroiczny, by reanimować mnie, gdy umierałam od środka.
Byłeś wystarczająco męski, by wprowadzić mnie w świat intymności.
Byłeś wystarczający, by nieustannie być obok.

Tylko ja nie byłam wystarczająco pewna siebie, by uwierzyć, że chcesz takiej codzienności.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve

May 16 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 15 2017

8628 173d 500

May 13 2017

5661 5de0
Reposted fromnyaako nyaako

May 12 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 08 2017

6852 48b4 500
Reposted bystoryofmylifeawkwardxdouxsouvenirssokofakingkrejzibesomebodypurplecornflowersirmelininsomniahumanstoryduzedzieckobluejanepompompomendcreditscomiendoliricajoannnaoutofloveRozanopalcaJutrzenkatantalumlittlewhitelieskaatheroine883u3az-jakiej-racjiSkydelanczarna-niewiadomaaiietakazikovasarenkabeznozekpierotpelnaradoscijnnacoolstorybro2312czerwcastoryofmylifestoryofmylifeawkwardx
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted byzamknioczyzamknioczywiecejniezobaczyszrealytruthsweetnothingglittlewhiteliesblanka

May 07 2017

6713 dccd 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

May 04 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 03 2017

1688 522d
Reposted fromsarazation sarazation viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl