Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

Czy ktoś z was czuł sie kiedys jak kwiatek, którego ogrodnik poszedł sobie gdzieś w chuj na miesiąc a Ty w tym czasie usychałaś, pogodziłaś się ze swym losem.. a tu nagle ogrodnik sobie o Tobie przypomniał i wyjebał na Ciebie całe wiadro wody, której tak bardzo wcześniej od niego oczekiwałaś...ale jest już za późno.. Ty juz uschłaś za bardzo...zapomnialaś jak pic z tego źródla. Chyba już nie chcesz. Zresztą chyba nie powinno się pić ze źródła, które sprawiło ze uschliśmy.
— moje niedomknięte rozdziały.
Reposted fromLisikont Lisikont

October 24 2017

Patrzę na niego.  Widzę to, co mieliśmy.
Widzę to, co moglibyśmy mieć.
Nie powinnam widzieć niczego. A widzę NAS. Razem. Wciąż.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain

October 21 2017

He said he’s mesmerised by the way I’m learning to love myself, because he’s discovering new parts of me to fall in love with.
— Meggan Roxanne
Reposted fromumorusana umorusana
8595 38e0 500
Reposted fromumorusana umorusana

October 08 2017

Ci ludzie są tak piekielnie dumni ze swojej nienawiści! Nienawiść jest wygodna i przychodzi z łatwością. To miłość wymaga wysiłku, miłość za którą każdy z nas musi zapłacić. Miłość ma swoją cenę i właśnie w tym leży jej wartość. 
— Erika Johansen
Reposted fromselsey selsey

October 07 2017

1503 809e
Reposted fromnyaako nyaako

September 29 2017

5661 6264 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
5612 5b00 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour

September 19 2017

2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont

September 03 2017

Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks

August 07 2017

Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana

August 06 2017

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort
Gdy spotykasz wreszcie tę jedyną osobę, z którą pragniesz spędzić resztę swoich dni, zaczynasz marzyć o tym, by reszta twoich dni rozpoczęła się jak najszybciej.
— R.P. Evans - Szukając Noel
Reposted fromresort resort

Nie proś, bym zasypiała spokojnie
Z pustym sercem tak śpi się okropnie

A tak chciałabym, żebyś tę pustkę
Swym „dobranoc” wypełnił, nim usnę

Nie doczeka się serce styrane
Jak zasnęłam z pustym, z pustym wstanę.

— Magdalena Rusnak https://www.facebook.com/FaustynaPrzezMaleF?fref=ts
Reposted fromresort resort

July 15 2017

Reposted frommalinysieskonczyly malinysieskonczyly
1746 89c0 500
Reposted frommalinysieskonczyly malinysieskonczyly

July 02 2017

3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka

July 01 2017

People say that they love you, but what they really mean is they love how loving you makes them feel about themselves. 
— To the Bone
Reposted frompsychodelik psychodelik

June 24 2017

4788 43b0 500
Reposted fromnyaako nyaako

June 21 2017

4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl