Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

8758 f8ae
Reposted fromnevermind336 nevermind336

December 26 2017

Chwila rozmowy z Tobą, a moja gęba nie może przestać się radować
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
wiem, że wyrządzałam Ci wiele krzywdy  wiem, że nie zasłużyłeś na nic złego  wiem, że byłam głupia  wiem, że tego nie da się cofnąć 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

November 26 2017

9733 29a9
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont

November 11 2017

6548 4300
Reposted fromnyaako nyaako

November 08 2017

I exist in two places.
Here, and where you are.
— Margaret Atwood
Reposted fromumorusana umorusana

Take me someplace where we can be silent together.

— Elizabeth Gilbert
Reposted fromumorusana umorusana

November 05 2017

6681 59a8 500
Reposted fromumorusana umorusana
2300 8728 500
Reposted fromumorusana umorusana

November 02 2017

2135 01b1
Reposted fromumorusana umorusana

October 31 2017

Czy ktoś z was czuł sie kiedys jak kwiatek, którego ogrodnik poszedł sobie gdzieś w chuj na miesiąc a Ty w tym czasie usychałaś, pogodziłaś się ze swym losem.. a tu nagle ogrodnik sobie o Tobie przypomniał i wyjebał na Ciebie całe wiadro wody, której tak bardzo wcześniej od niego oczekiwałaś...ale jest już za późno.. Ty juz uschłaś za bardzo...zapomnialaś jak pic z tego źródla. Chyba już nie chcesz. Zresztą chyba nie powinno się pić ze źródła, które sprawiło ze uschliśmy.
— moje niedomknięte rozdziały.
Reposted fromLisikont Lisikont

October 24 2017

Patrzę na niego.  Widzę to, co mieliśmy.
Widzę to, co moglibyśmy mieć.
Nie powinnam widzieć niczego. A widzę NAS. Razem. Wciąż.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain

October 21 2017

He said he’s mesmerised by the way I’m learning to love myself, because he’s discovering new parts of me to fall in love with.
— Meggan Roxanne
Reposted fromumorusana umorusana
8595 38e0 500
Reposted fromumorusana umorusana

October 08 2017

Ci ludzie są tak piekielnie dumni ze swojej nienawiści! Nienawiść jest wygodna i przychodzi z łatwością. To miłość wymaga wysiłku, miłość za którą każdy z nas musi zapłacić. Miłość ma swoją cenę i właśnie w tym leży jej wartość. 
— Erika Johansen
Reposted fromselsey selsey

October 07 2017

1503 809e
Reposted fromnyaako nyaako

September 29 2017

5661 6264 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
5612 5b00 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour

September 19 2017

2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont

September 03 2017

Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl