Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

Ci ludzie są tak piekielnie dumni ze swojej nienawiści! Nienawiść jest wygodna i przychodzi z łatwością. To miłość wymaga wysiłku, miłość za którą każdy z nas musi zapłacić. Miłość ma swoją cenę i właśnie w tym leży jej wartość. 
— Erika Johansen
Reposted fromselsey selsey

October 07 2017

1503 809e
Reposted fromnyaako nyaako

September 29 2017

5661 6264 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
5612 5b00 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour

September 19 2017

2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont

September 03 2017

Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks

October 08 2017

Ci ludzie są tak piekielnie dumni ze swojej nienawiści! Nienawiść jest wygodna i przychodzi z łatwością. To miłość wymaga wysiłku, miłość za którą każdy z nas musi zapłacić. Miłość ma swoją cenę i właśnie w tym leży jej wartość. 
— Erika Johansen
Reposted fromselsey selsey

October 07 2017

1503 809e
Reposted fromnyaako nyaako

September 29 2017

5661 6264 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
5612 5b00 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour

September 19 2017

2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont

October 08 2017

Ci ludzie są tak piekielnie dumni ze swojej nienawiści! Nienawiść jest wygodna i przychodzi z łatwością. To miłość wymaga wysiłku, miłość za którą każdy z nas musi zapłacić. Miłość ma swoją cenę i właśnie w tym leży jej wartość. 
— Erika Johansen
Reposted fromselsey selsey

October 07 2017

1503 809e
Reposted fromnyaako nyaako

September 29 2017

5661 6264 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
5612 5b00 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour

October 08 2017

Ci ludzie są tak piekielnie dumni ze swojej nienawiści! Nienawiść jest wygodna i przychodzi z łatwością. To miłość wymaga wysiłku, miłość za którą każdy z nas musi zapłacić. Miłość ma swoją cenę i właśnie w tym leży jej wartość. 
— Erika Johansen
Reposted fromselsey selsey

October 07 2017

1503 809e
Reposted fromnyaako nyaako

September 29 2017

5661 6264 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour

October 08 2017

Ci ludzie są tak piekielnie dumni ze swojej nienawiści! Nienawiść jest wygodna i przychodzi z łatwością. To miłość wymaga wysiłku, miłość za którą każdy z nas musi zapłacić. Miłość ma swoją cenę i właśnie w tym leży jej wartość. 
— Erika Johansen
Reposted fromselsey selsey

October 07 2017

1503 809e
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl