Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2020

7883 fabd 500
Reposted fromevanescence evanescence

April 22 2020

1607 b7fd 500
Reposted fromevanescence evanescence

April 15 2020

Życie to nie film który można znów powtórzyć Życie to nie miejsce do którego można znów powrócić Życie jest pełne cennych drogowskazów Nie popełniaj błędów bez umiaru Szanuj swą rodzinę, spraw by nigdy nic nie brakło Nikt nie powiedział że w życiu jest tak łatwo Słuchaj mądrych ludzi lecz idź własną scieżką życia Nie zapominaj że piękna chwila nie jest wieczna
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336

April 14 2020

1140 7c76 500

April 10 2020

3144 b8cf 500
Reposted fromevanescence evanescence

April 06 2020

2761 7b12 500
Reposted fromevanescence evanescence

May 03 2020

7883 fabd 500
Reposted fromevanescence evanescence

April 22 2020

1607 b7fd 500
Reposted fromevanescence evanescence

April 15 2020

Życie to nie film który można znów powtórzyć Życie to nie miejsce do którego można znów powrócić Życie jest pełne cennych drogowskazów Nie popełniaj błędów bez umiaru Szanuj swą rodzinę, spraw by nigdy nic nie brakło Nikt nie powiedział że w życiu jest tak łatwo Słuchaj mądrych ludzi lecz idź własną scieżką życia Nie zapominaj że piękna chwila nie jest wieczna
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336

April 14 2020

1140 7c76 500

April 10 2020

3144 b8cf 500
Reposted fromevanescence evanescence

May 03 2020

7883 fabd 500
Reposted fromevanescence evanescence

April 22 2020

1607 b7fd 500
Reposted fromevanescence evanescence

April 15 2020

Życie to nie film który można znów powtórzyć Życie to nie miejsce do którego można znów powrócić Życie jest pełne cennych drogowskazów Nie popełniaj błędów bez umiaru Szanuj swą rodzinę, spraw by nigdy nic nie brakło Nikt nie powiedział że w życiu jest tak łatwo Słuchaj mądrych ludzi lecz idź własną scieżką życia Nie zapominaj że piękna chwila nie jest wieczna
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336

April 14 2020

1140 7c76 500

May 03 2020

7883 fabd 500
Reposted fromevanescence evanescence

April 22 2020

1607 b7fd 500
Reposted fromevanescence evanescence

April 15 2020

Życie to nie film który można znów powtórzyć Życie to nie miejsce do którego można znów powrócić Życie jest pełne cennych drogowskazów Nie popełniaj błędów bez umiaru Szanuj swą rodzinę, spraw by nigdy nic nie brakło Nikt nie powiedział że w życiu jest tak łatwo Słuchaj mądrych ludzi lecz idź własną scieżką życia Nie zapominaj że piękna chwila nie jest wieczna
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336

May 03 2020

7883 fabd 500
Reposted fromevanescence evanescence

April 22 2020

1607 b7fd 500
Reposted fromevanescence evanescence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...